Unifa richt zich enerzijds tot leraren en anderzijds tot de leerlingen van bakkerijscholen.

Leraren

Unifa heeft een aantal cursussen op punt gesteld die de leraren de gelegenheid geven om zich te vervolmaken.

Unifa biedt een aantal cursussen aan leraars om zich in bakkerij grondstoffen te verdiepen. Deze zijn elders op de website te vinden.

Verder organiseert Unifa om de twee jaar een “Dag van de Leerkracht” om zich op actuele thema’s te verdiepen.